Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijzigingsplan Tweede Kruisweg 2a”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

 • dat het ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijzigingsplan Tweede Kruisweg 2a” (NL.IMRO.0851.bgWPtweedekruisw2a-o001) ter inzage wordt gelegd. Met dit plan wordt de vorm van het bouwvlak van het agrarisch bedrijf op het perceel Tweede Kruisweg 2a veranderd;

 

 • dat het ontwerp wijzigingsplan vanaf 2 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl; 

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland van afdeling Beleid.

  

Steenbergen, 1 maart 2017

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

  

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling