Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Afgeslechtedijk 8”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

 • dat het ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Afgeslechtedijk 8” (NL.IMRO.0851.bgWPafgeslechtedk8-o001) ter inzage wordt gelegd. Met dit plan wordt de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen’ en ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’;

 

 • dat het ontwerp wijzigingsplan vanaf 19 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl; 

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland van afdeling Beleid.

  

Steenbergen, 18 januari 2017

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

   

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling