Officiele publicatie

Bekendmaking Addendum op de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) Gemeente Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij vergadering van 18 juli 2017 het addendum op de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld.

Dit addendum maakt onder deel uit van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) en het inkoop- en aanbestedingenbeleid dat op 1 juli 2017 van kracht is gegaan. Het addendum treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2017.