Officiele publicatie

Akkoordverklaring melding evenement open dag jachthaven de Schapenput

Op 23 mei 2016 heb ik een melding evenement akkoord verklaard voor het houden van een open dag op jachthaven de Schapenput aan de Heensedijk 57a te De Heen op woensdag 25 mei 2016.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Tegen deze akoordverkalring is geen bezwaar mogelijk.

Voor meer informatie over deze akkoordverklaring kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Zie ook: