Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zwingelstraat 20 te Dinteloord

Op 4 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het realiseren van een uitrit en het plaatsen van een carport, gelegen aan het perceel Zwingelstraat 20, 4671 KL te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003087.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.