Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzeedijk 19 te Dinteloord

Op 25 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het uitbreiden van een bestaande uitrit op het perceel gelegen aan de Zuidzeedijk 19, 4671 TR te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001387.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.