Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzeedijk 17 te Dinteloord

Op 1 augustus 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een machineberging en een bewaarloods op het perceel gelegen aan de Zuidzeedijk 17, 4671 TT te Dinteloord

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003613.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.