Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zuidwal 43 te Steenbergen

Op 11 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het uitoefenen van een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit ten behoeve van een strijkservice op het perceel gelegen aan de Zuidwal 43, 4651 DB te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005028.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.