Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zuidwal 2 te Steenbergen

Op 4 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’  en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het bouwen van 18 appartementen, 16 zorgunits en een multifunctionele ruimte op het perceel gelegen aan de Zuidwal 2, 4651 DA te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002016.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.