Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zuidwal 2 te Steenbergen

Op 22 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de bouw van 18 appartementen, 16 zorgunits en een multifunctionele ruimte  op het perceel gelegen aan  Zuidwal 2, 4651 DA te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001320.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.