Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 20  te Steenbergen

Op 20 september 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor bestaande in- of uitrit veranderen op het perceel gelegen aan de Zoekweg 20, 4651 PS te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004696.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.