Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg –Oost  30 te Steenbergen

Op 6 juni 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit gelegen aan het perceel Zeelandweg-Oost 30, 4651 SG te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002667.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.