Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 6 te Steenbergen

Op 16 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel, gelegen aan het perceel Zeelandweg-Oost 6, 4651 SG te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003208.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.