Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 30, 4651 SG te Steenbergen

Op 2 maart 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het  bouwen van een schuurwoning, gelegen aan het perceel Zeelandweg-Oost 30,  4651 SG te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001025.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.