Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Wouwsestraat 57a te Steenbergen

Op 4 april 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het omzetten van bedrijfswoning naar wonen, gelegen aan het perceel Wouwsestraat 57a  4651 DW te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK170001648.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.