Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Wouwsestraat 47,  te Steenbergen

Op 9 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen ‘ ontvangen voor het uitbreiden van de bovenverdieping op het perceel gelegen aan de Wouwsestraat 47, 4651 DV te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001088.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.