Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Witte de Withstraat 34 te Dinteloord

Op 13 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een carport  op het perceel gelegen aan de Witte de Withstraat 34, 4671 AR te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002149.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.