Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Witte de Withstraat 15 te Dinteloord

Op 31 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een erfafscheiding  op het perceel gelegen aan de Witte de Withstraat 15, 4671 AN te Dinteloord

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002461.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.