Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord

Op 14 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor het  bouwen van een bedrijfsruimte, gelegen aan de Willemspolderweg 2, 4671 TK te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003626.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.