Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord

Op 7 augustus 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een ketelhuis, gelegen aan de Willemspolderweg 2, 4671 TK te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003558.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.