Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord

Op 11 juli 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de bouwaanvraag van een warmteopslagtank, gelegen aan het perceel Willemspolderweg 2, 4671 TK te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003168.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.