Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord

Op 11 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de bouwaanvraag van een watertechnische ruimte, gelegen aan het perceel Willemspolderweg 2, 4671 TK te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003170.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.