Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Wildehoeksestraat 3a te Kruisland

Op 6 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een lift , gelegen aan het perceel Grote Kerkstraat 5-7, 4756 TH te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002234.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.