Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Wethouder Swagemakersstraat ong. te Kruisland

Op 11 april 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van negen woningen, gelegen aan het perceel Wethouder Swagemakersstraat ong., kadastraal bekender onder sectie K nummer 1958 te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001807.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.