Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westlake 13 te Steenbergen

Op 23 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het aanbrengen van een taludverbetering gelegen aan het perceel Westlake 13, 4651 WC  te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002476.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.