Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westlake 13 te Steenbergen

Op 27 maart 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ , ontvangen voor het aanbrengen van een talud versteviging om verzakken van de tuin en instorten van het talud te stoppen, gelegen aan het perceel Westlake 13, 4651 WC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001519.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.