Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 46 te Dinteloord

Op 14 juni 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan voor- en achterzijde woning, gelegen aan het perceel Westgroeneweg 46, 4671 CN te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002802.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.