Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westdam ong. te Steenbergen

Op 20 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’  en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het realiseren van een gebouw met 18 appartementen en 2 winkelruimtes  op het perceel gelegen aan de Westdam ong. kadastraal bekend W 4124 te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002882.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.