Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westdam 81 te Steenbergen

Op 4 augustus 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’  en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het plaatsen van een winkelwagen stalling met kinderzitje op het perceel gelegen aan de Westdam 81, 4651 BE te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003712.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.