Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westdam 81 te Steenbergen

Op 22 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’  en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor de plaatsen van winkelwagenstalling voor winkelwagens met een babyzitje op het perceel gelegen aan de Westdam 81, 4651 BE te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002926.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.