Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westdam 1 te Steenbergen

Op 18 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen ontvangen voor het plaatsen van dakkapellen aan de woning op het perceel gelegen aan de Westdam 1, 4651 BE te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001778.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.