Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning West-Havendijk ong. te Steenbergen

Op 5 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘kappen’ ontvangen voor het kappen en kandebaleren van een treurwilg en herbouw van een garage, gelegen aan het perceel West-Havendijk ong., kadastraal bekend sectie E nummer 369 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002187.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.