Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 23 te Steenbergen

Op 28 april 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het verlenen van een tweede woonbestemming, gelegen aan het perceel Welbergsedijk 23, 4651 TC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002067.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.