Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Watermolen 25, 4681 CK te Nieuw-Vossemeer

Op 3 maart 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het realiseren van een nieuwe inrit, gelegen aan het perceel Watermolen 25, 4681 CK te Nieuw-Vossemeer.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001047.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.