Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Waterlinie 50 te Steenbergen

Op 4 januari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een garage bij de woning op het perceel gelegen aan de Waterlinie 50, 4652 GB te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000046.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.