Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Warwickstraat 6 te Steenbergen

Op 30 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het bouwen van een kantoorgebouw, gelegen aan de Warwickstraat 6. 4651 SX te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003984.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.