Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Voorstraat 44 te Nieuw-Vossemeer

Op 13 juni 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ‘ontvangen voor het omzetten van het bestaande bedrijfspand naar woonhuis, gelegen aan het perceel Voorstraat 44, 4681 AE te Nieuw-Vossemeer.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002774.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.