Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning voormalige vloeivelden nabij gelegen aan de Oost-Havendijk te Steenbergen

Op 3 augustus 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘kappen’ en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het realiseren van een laarzenpad door de voormalige vloeivelden nabij gelegen aan de Oost-Havendijk op het perceel gelegen kadastraal bekend sectie E nummer 452 te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003711.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.