Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vlietdijk ong.  te Dinteloord

Op 31 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘kappen’  en ‘handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten’ ontvangen voor het kappen van 9 bomen, gelegen aan het perceel Vlietdijk ong., kadastraal bekend onder sectie I nummer 425 te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002571.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.