Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vlietdijk ong., te Dinteloord

Op 25 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen, weg aanleggen of veranderen en werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het inrichten van opstelplaatsen voor tijdelijke pomp installaties gemaal Visvliet, gelegen aan het perceel Vlietdijk ong., kadastraal bekend onder sectie I nummer 473 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000511.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.