Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vlamingvaart 21  te Steenbergen

Op 6 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het aanpassen van een garage naar berging, gelegen aan het perceel Vlamingvaart 21, 4651 GR te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003114.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.