Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vierlinghstraat ong. te Kruisland

Op 11 oktober 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een woning op het perceel gelegen aan de Vierlingstraat ong. te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004603.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.