Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vierlinghstraat ong., 4756 AM te Kruisland

Op 20 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ ontvangen voor een bouwen van een woning, gelegen aan het perceel Vierlinghstraat ong. 4756 AM, kadastraal bekend sectie K nummer 3277 te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000435.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.