Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Veerweg 4  te Nieuw-Vossemeer

Op 17 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’  ontvangen voor het kappen van een 6 tal essen, gelegen aan de Veerweg 4, 4681 RH te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003667.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.