Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Van Oldenbarneveltstraat 2 te Dinteloord

Op 25 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor het renoveren van gevels en dak  van de sporthal op het perceel gelegen aan de Van Oldenbarneveltstraat 2, 4671 CZ te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002295.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.