Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 46 t/m/ 86, 4651 CT te Steenbergen

Op 20 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruiken’ ontvangen voor het  brandveilig gebruiken van 18 appartementen en 16 zorgunits, gelegen op  het perceel  aan de Van Gaverenlaan 46 t/m 86,  4651 CT te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000426.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.