Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 36 te Steenbergen

Op 16 maart 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de plaatsing van een dakkapel op de woning, gelegen aan het perceel  Van Gaverenlaan 36,  4651 CT te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001356.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.