Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 30 te Steenbergen

Op 21 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het realiseren van een tweetal doorbraken in een dragende wand op de begane grond van een bestaande woning, gelegen aan het perceel Van Gaverenlaan 30, 4651 CT te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003308.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.