Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 28 te Steenbergen

Op 20 april 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning op het perceel gelegen aan de Van Gaverenlaan 38, 4651 CT te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001778.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.