Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding Reinierpolder I te Steenbergen

Op 22 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten  ‘uitrit aanleggen of veranderen’  en  ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het uitbreiden van  Reinierpolder I op het perceel kadastraal bekend E 831 te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001315.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.